Terms of Use

Lees deze servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gaat gebruiken. Deze Overeenkomst bevat de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van deze website.

Door de Site te openen of te gebruiken op welke manier dan ook, waaronder: Maar niet beperkt tot, het bezoeken of surfen op de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Vetgedrukte termen worden in deze overeenkomst gedefinieerd.

Intellectueel Eigendom
De Site en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van en worden beschermd door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Beëindiging
Wij kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder oorzaak of kennisgeving, wat kan leiden tot het verbeuren en vernietigen van alle informatie die bij u hoort. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garantie, vrijwaring, en beperkingen van aansprakelijkheid.

Koppelingen Naar Andere Sites
Onze Site kan koppelingen bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn of waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend.
We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. We raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de website van derden die u bezoekt te lezen.

Toepasselijk Recht
Deze Overeenkomst (en alle andere regels, beleidslijnen of richtlijnen die ter referentie zijn opgenomen) worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten; zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten.

Wijzigingen In Deze Overeenkomst
Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen. Als u de Site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, gaat u akkoord met de nieuwe servicevoorwaarden.

Controleer deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomst of wijzigingen in deze Overeenkomst, mag u de Site niet gebruiken, openen of blijven gebruiken of onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Site.

Contacteer Ons
Als u vragen hebt over deze Overeenkomst, kunt u contact opnemen via e-mail: [email protected]