Disclaimer

Digital Millennium Copyright Act.

Als u eigenaar bent van het auteursrecht of een agent hiervan bent en van mening bent dat inhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) door onze Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken (Zie 17 U.S.C 512(c)(3) voor meer informatie):
Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan is beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één online site worden gedekt door één melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die locatie;
Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider toe te staan om het materiaal te vinden;
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een elektronische post;
Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarop is geklaagd, niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van een exclusief recht op te treden dat naar verluidt wordt geschonden.
Onze aangewezen auteursrechtagent voor het ontvangen van meldingen van inbreuk op claims is: [email protected]

Voor alle duidelijkheid: Alleen DMCA-meldingen dienen naar de Copyright Agent te gaan; eventuele andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie dienen te worden gericht aan de klantenservice van het bedrijf. U erkent dat als u niet aan alle vereisten van deze sectie 9 voldoet, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.
Als u van mening bent dat uw verwijderde inhoud (of waartoe de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, Of dat u de toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of overeenkomstig de wet, om het materiaal in uw Inhoud te plaatsen en te gebruiken, U kunt een tegenbericht met de volgende informatie naar de copyrightagent sturen:
Uw fysieke of elektronische handtekening;
Identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
Een verklaring dat U hebt te goeder trouw de overtuiging dat de Inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een onjuiste identificatie van de Inhoud; en
Als een tegenbericht wordt ontvangen door de auteursrechtagent, kunnen we een kopie van de tegenkennisgeving naar de oorspronkelijke klagende partij sturen met de mededeling dat deze persoon de verwijderde inhoud kan vervangen of het uitschakelen ervan binnen 10 werkdagen kan beëindigen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een actie indient die een gerechtelijk bevel zoekt tegen de aanbieder, het lid of de gebruiker van de Inhoud